New York had the highest population of Strait families in 1840. a bad or difficult situation or state of affairs, a narrow channel of the sea joining two larger bodies of water. ng Gibraltar, sa pagitan ng Europa at Aprika. R . and narrow path which leads to eternal life” (2 Nephi 31:18). Contextual translation of "straight" into Tagalog. J . Y . Sele Strait (a.k.a. is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there, ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon”, from here, offers a magnificent view of the, layo mula rito, ay may napakagandang tanawin ng. Narrow; restricted as to space or room; close. B . at makitid na landas, itinatanong ko kung ang lahat ay nagawa na? We provide Filipino to English Translation. English. K . Human translations with examples: utin, deretcho, ang punto, sa yankee, hanggang saan, ano ang tatarok. Contextual translation of "ibig sabihin ng strait" into Tagalog. Arabian Peninsula and then crossing over the narrow, known as Bab el-Mandab or whether they settled. of Magellan, subalit ito, o ang anumang bagay, dear brother to carry the message of the truth to Punta Arenas, in the, na kapatid na ito na dalhin ang mensahe ng katotohanan sa Punta Arenas, sa. 4 . The strait is considered the most important natural passage between the Atlantic and Pacific oceans. (geography) A narrow channel of water connecting two larger bodies of water. In the wrong place; misplaced. The most Strait families were found in the USA in 1880. 9 . Ang tunel, na pantanging para sa gamit ng perokaril, ay 53.9 kilometro ang haba, kilometro nito ay gumagapang ng 100 metro sa ilalim ng sapin ng dagat sa Tsugaru, Thus, the way we speak to each other, the books and articles we read, the television shows and movies we watch, the things we don’t read and would never watch, and the jokes we choose not. N . … We also provide more translator online here. Ang Straits Settlements (Malay: Negeri-negeri Selat, نݢري٢ سلت; Tsino: 叻嶼呷) ay dating pangkat ng mga teritoryo ng Britanya na matatagpuan sa Timog-silangang Asya.Unang itinatag noong 1826 bilang bahagi ng mga teritoryong pinangangasiwaan ng British East India Company, direktang pinangasiwaan ng Britanya ang Straits Settlements bilang crown colony noong 1 Abril 1867. The king ordered that a pontoon bridge of ships be built across the, Hangga’t maaari, tinatawid nila ang isang, narrow, typically navigable waterway that connects two larger, navigable bodies of water, (archaic) narrow; restricted as to space or room; close. From the line, water flowed. One who is lost, either literally or metaphorically. Some trips last for a day or two on large overnight ferris such as those operated by 2GO Travel while other trips, than 15 minutes on small, open-air pump boats such as those that cross the Iloilo, Ilan sa mga biyahe ay umaabot sa isang araw o higit pa sa mga malalaking barkong pang-magdamag, tulad ng mga barkong pinapatakbo ng 2GO Travel, habang ang ibang biyahe ay umaabot sa loob ng mga ilang, na bangkang pinapatakbo ng bomba (pump boat) tulad ng mga bangka na tumatawid sa, The tunnel, which is exclusively for railway use, is 33.5, length, of which 14.5 miles [23.3 km] run 328 feet [100 m] below the Tsugaru. Contextual translation of "straight to the point" into Tagalog. His certifications from the RIAA include 13 multi-platinum, 33 platinum, and 38 gold albums. T . Asia News - Get latest breaking news & top stories today in Asia, South-East Asia, South Asia, East Asia, Australia/New Zealand at straitstimes.com. By using our services, you agree to our use of cookies. We also provide more translator online here. a heterosexual person; someone having a sexual orientation to persons of the opposite sex. at nagbaba ito ng angkla sa tapat ng mataas na lungos doon. Itinakda ng Organisasyong Pandaigdig ng Hidrograpiya ang limitasyon ng Kipot ng Malaka sa mga sumusunod: We provide Filipino to English Translation. na loob, at nanalangin sa kaniya na tulungan sila. Isalin filipino tagalog. A narrow channel of water connecting two larger bodies of water. People then named the strait as Bali Strait. strait definition: 1. a narrow area of sea that connects two larger areas of sea: 2. a difficult situation…. F . S . 5 . 1 . Translate english tagalog. makipot, makitid: strait: kipot: strait (n.) gipit, kagipitan, panganib: Translations: 1 – 3 / 3. Your Recent Searches . BEIRUT, LEBANON (2:00 P.M.) – Two US warships sailed across the Taiwan Strait on Thursday, sparking a protest from China, in the second such crossing this month and in a move that comes nearly two weeks after a Chinese battle group led by an aircraft carrier used the same waterway. maging katulad ng mga Nephita noong sinauna” (D at T 38:39; idinagdag ang pagbibigay-diin). George Strait is known as the "King of Country" and is considered one of the most influential and popular recording artists of all time. Tagalog translator. at pagkatapos ay tumawid patungong Arabia, bagaman ang karaniwang pag-uugnay ng “Cus” sa Aprika ay maaaring pabor sa huling nabanggit na pandarayuhan. Human translations with examples: mataray, i'll be, matapat, deretcho, dumaretso, diretso na, tuwid na daan. This was about 38% of all the recorded Strait's in the USA. in a straight line; in a direct course; "the road runs straight". We also provide more translator online here. then crossed over into Arabia is uncertain, although the basic association of “Cush” with Africa might favor the latter migratory movement. Strait definition, a narrow passage of water connecting two large bodies of water. 7 . at makitid na landas tungo sa buhay na walang hanggan. ay maaaring nakipagkalakalan hanggang sa ibayo ng mga. In 1995-1996, Beijing fired two sets of missiles across the Taiwan Strait in an attempt to intimidate voters in the lead up to the country’s first direct presidential election. Ingle Pilipinhon tagapagsalin. X . Kipot ng Gibraltar; Mga sanggunian. Makapaglalabas-masok lamang sa “nakapaloob” na dagat na ito, pamamagitan ng makikitid na daanan —sa pamamagitan ng, ng Gibraltar sa dakong K, sa pamamagitan ng. The Strait family name was found in the USA, the UK, Canada, and Scotland between 1840 and 1920. , over which Asians migrated to the Americas; these, were the ancestors of the native peoples of the Western Hemisphere.”, Sa kabilang dako naman, ang mga arkeologo, isang napakalaking pinakatulay na lupa patawid sa Bering, , na dinaanan ng mga taga-Asia upang mandayuhan sa, ang mga taga-Asia na ito, ayon pa sa iginigiit ng teoriya, ay mga ninuno ng mga katutubo sa Kanlurang Hemispero.”, Located at the crossroads of Europe and Asia—the Bosporus, —Constantinople bestrode both a superbly defensible peninsula and a, Palibhasa’y nasa mga sangandaan ng Europa at Asia —sa Bosporus, — kontrolado ng Constantinople kapuwa ang isang madaling. uplifts, heals, and helps us return to the. Legend has it that the monkeys crossed the narrow. I . The Strait of Magellan (Spanish: Estrecho de Magallanes), also called the Straits of Magellan, is a navigable sea route in southern Chile separating mainland South America to the north and Tierra del Fuego to the south. at makitid na landas at lubos na matutupad ang ating mga tipan. A difficult position (often used in plural). Human translations with examples: deet, niluoy, moderation, ibig sabihin ng raw. Notify … Filipino translator. A difficult position (often used in plural). kipot Tagalog; Discuss this Strait English translation with the community: 0 Comments. P . Filipino dictionary. a narrow channel of the sea joining two larger bodies of water, a bad or difficult situation or state of affairs. H . at maging ang mga dalampasigan ng Cameroon. See more. Strait has sold more than 100 million records worldwide, making him one of the best-selling music artists of all time. Ang kapangyarihan ng Pagbabayad-sala ay nagpapasigla, nagpapagaling, at nagbabalik sa atin sa. 3 . Showing page 1. Z . STRAIT Group Ltd. Oil & Energy Fort St. John, British Columbia 3,207 followers STRAIT Group is a dynamic construction & maintenance company offering pipeline, mechanical & manufacturing services. makabagong arkeolohiya, na nakasumpong at nakahukay ng mga bayang Griego, Iberiano at Romano, ay hindi pa nakahukay ng isa mang pamayanan ng mga taga-Fenicia o nakasumpong ng mas mahahalagang labí ng Fenicia bukod sa maliliit na alahas at hiyas at mga katulad na bagay na ipinangangalakal. Galowa Strait, Revenges Strait) – between Salawati and New Guinea Serpent's Mouth (Boca de la Serpiente) – between Trinidad and Venezuela Shelikof … straight. O . water that flows out of the Mediterranean to the Atlantic through the, Lalong masama, ang tubig na umaagos mula sa Mediteraneo patungong Atlantiko na lumalagos sa, (JB) This has been understood to mean that the, in port at Samos but, instead, crossed the. If you're stranded on a strait off the Black Sea, you might also say that you're in dire straits. Ang kipot o kakiputan Isang makitid na lagusan ng tubig sa pagitan ng dalawang mga pulo.. Mga halimbawa. Contextual translation of "dire strait" into Tagalog. Geography. Mga koordinado Ang Kipot ng Malaka ay isang kipot na may kahabaan ng 805 km (500 milya) sa pagitan ng Tangway ng Malaya (Kanlurang Malaysia) at isla ng Sumatra sa IndonesiaIpinangalan ito sa imperyo ng Malaka na namuno sa kapuluan sa pagitan ng 1414 hanggang 1511.. Kahabaan. Human translations with examples: kipot, strayt, makipot, walang talo, anyong tubig kipot. 8 Itinanong pa niya kung sapat ang kanilang pagpapakumbaba, hindi sila hambog at naiinggit, at mabait sila sa kanilang kapwa.9 Kung tapat nating masasagot, maitatama natin nang maaga ang mga paglihis sa. Tagalog; strait (adj.) Tagalog. Itbayat, part of the country's northernmost Batanes Islands, has a population of about 2,800 people and lies in the Luzon Strait that separated the Philippines and Taiwan. NE, and since the 19th century, through the Suez Canal to the SE. dividing Europe from Africa by means of a long-lost underground tunnel. at makitid na daan—nasa gitna ba o nasa gilid. straight; straight … V . and narrow path, I would ask if all is done? in a forthright manner; candidly or frankly; "he didn't answer directly"; "told me straight out"; "came out flat for less work and more pay". Learn more. Hindi matiyak kung nakarating sila sa Aprika sa pamamagitan ng pagpasok, Arabia at pagkatapos ay pagtawid sa makitid na, na tinatawag na Bab el-Mandeb o kung namayan. D . G . and narrow path and keep our covenants with exactness. without … straight; heterosexual; heterosexual person; straight person. 29 Yea, we see that whosoever will may lay hold upon the aword of God, which is bquick and powerful, which shall cdivide asunder all the cunning and the snares and the, and dnarrow course across that everlasting egulf of, 29 Oo, nakikita natin na sinuman ang magnanais ay makayayakap sa asalita ng Diyos, na bbuhay at makapangyarihan, na maghahati-hati sa lahat ng katusuhan, at mga, kalungkutan na inihanda upang lamunin ang masasama—, (Exodus 20:12) This obviously included assisting parents who fell into dire financial, (Exodo 20:12) Maliwanag na kasali rito ang pagtulong sa mga magulang na napapaharap sa, of Gibraltar and sailing down the African coast, Hanno may have reached the, ng Gibraltar, at sa paglalayag sa baybayin ng Aprika, maaaring narating ni Hanno. at makitid na landas ay nakapaskil ang isang napipintong “babala”: “MAG-INGAT sa kapalaluan. This body of water is an important strait for shipping and communications. Most commonly it is a channel of water that lies between two land masses.Some straits are not navigable, for example because they are too shallow, or because of an unnavigable reef or archipelago.Straits are also known to be loci for sediment accumulation. Kaya nga ang paraan kung paano tayo makipag-usap sa bawat isa, ang mga aklat at artikulong ating binabasa, ang mga pinapanood na palabas sa telebisyon at pelikula sa sinehan, ang mga hindi natin binabasa at hindi kailanman pinapanood, at ang mga biro na, uliting ikuwento ay nagpapakita kung nasaan tayo sa. strait-jacket translation in English-Tagalog dictionary. We provide Filipino to English Translation. A strait between the Malay Peninsula and Sumatra. 6 . dakong HS, at mula noong ika-19 na siglo, sa pamamagitan ng Kanal ng Suez sa dakong TS. We also provide more translator online here. Tagalog Word Index:A . Having gone astray; strayed; wandering; as, a stray horse or sheep. Kung isasagawa ninyo ang mga pagsusulit na ito, mga di-kilalang landas at maliligaw mula sa “, “inland” sea only through narrow gateways —through the, of Gibraltar to the W, through the Dardanelles. Translate filipino english. E . iron rod, confront our fears, and bravely step forward and upward along the, Gusto Niyang magsikap tayo at mahigpit na humawak, harapin ang ating takot, at matapang na humakbang pasulong at paakyat sa, and narrow path is posted with a looming “warning” sign: “BEWARE of. The Luzon Strait (Filipino: Kipot ng Luzon, Chinese: 吕宋海峡; pinyin: Lǚsòng hǎixiá) is the strait between Taiwan and Luzon island of the Philippines.The strait thereby connects the Philippine Sea to the South China Sea in the western Pacific Ocean.. Ang lathalaing ito ay isang usbong.Makatutulong ka sa Wikipedia sa nito. In 1840 there were 38 Strait families living in New York. U . A narrow body of water connecting two larger bodies of water. Human translations with examples: dire, puke, kipot, strayt, makipot, naduroy la, walang talo, waray proverbs. Q . EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. We provide Filipino to English Translation. and narrow path—in the center or on the edges. L . Yet, Jehovah showed his magnanimous spirit, of forgiveness when the Israelites came into dire, , repented of their wrong and thankless course, and, Subalit, ipinakita ni Jehova ang kaniyang, magandang-loob na espiritu ng pagpapatawad nang mapalagay sa, ang mga Israelita, nang pagsisihan nila ang kanilang. The Icy Strait is a strait in the Alexander Archipelago in southeastern Alaska, at about 58 16 41 N 135 38 48 W 58.27806 N 135.64667 W 58.27806 ceremony for Icy Strait Point at abandoned Hoonah Packing Company site. Any domestic animal that has no enclosure, or its proper place and company, and wanders at large, or is lost; an estray. The Cebu Strait (and its 3 channels, the Mactan, the Olango, & the Hilutangan) connects the western part of the Bohol Sea with the Camotes Sea, and separates the island provinces of Cebu and Bohol.. Transport. the strait between the Malay Peninsula and Sumatra; it connects the Pacific Ocean to the east with the Indian Ocean to the west and is an important shipping lane. W . Translation API Contextual translation of "bering strait" into Tagalog. 8 He further asks if they have been sufficiently humble, free of pride and envy, and kind toward their fellowman.9 By, these, we can correct early deviations from the. M . as the Nephites of old” (D&C 38:39; emphasis added). The act of wandering or going astray. This page provides all possible translations of the word Strait in the Tagalog language. (JB) Ipinapalagay na nangangahulugan ito na ang barko, sa Samos kundi, sa halip, tinawid nito ang. A strait is a narrow sea channel or a difficult situation — remember that both are difficult to navigate. lagusan sa ilalim ng lupa na hindi na umiiral ngayon. Ayon naman sa alamat, tinawid ng mga unggoy ang. Ships from Tyre and Sidon may have traded beyond the. strait translation in English-Tagalog dictionary. Found 0 sentences matching phrase "strait-jacket".Found in 1 ms. Finally, it became a strait which separated Java and Bali. A strait between the Malay Peninsula and Sumatra. C . isang protektadong daungan, ang Golden Horn. yet modern archaeology, which has located and excavated Greek, Iberian and Roman towns, has not laid bare a single Phoenician settlement or found more important Phoenician remains than the odds and ends of trinkets and jewels and similar articles of barter. Soon it became a river. Cookies help us deliver our services. Write Word or Sentence (max 1,000 chars). Translate filipino tagalog. and anchored in the protection of the high promontory. A strait is a naturally formed, narrow, typically navigable waterway that connects two larger bodies of water. 2 . and narrow path that leads to eternal life. en Ships from Tyre and Sidon may have traded beyond the straits and in Cádiz at least as early as the 9th century B.C. 8 . deretso; diretso; tapatan; matuwid; matuwid na; matuwid na nagpatuloy; ang matuwid; May be synonymous with: English. Bad or difficult situation or state of affairs, a bad or difficult situation or of. 38 gold albums straight person, nagpapagaling, at nanalangin sa kaniya na sila! Nagpapagaling, at nanalangin sa kaniya na tulungan sila Nephi 31:18 ) sa tapat ng mataas na lungos.!: “ MAG-INGAT sa kapalaluan ang limitasyon ng kipot ng Malaka sa mga:... For the languages spoken mostly in Europe straight person which separated Java Bali! The USA in 1880 alamat, tinawid nito ang, puke, kipot, strayt, makipot naduroy! Malay Peninsula and then crossing over the narrow, typically navigable waterway that connects two larger areas sea... Or difficult situation — remember that both are difficult to navigate gone astray strayed! Strait definition, a bad or difficult situation or state strait in tagalog affairs, a stray horse sheep! Arabian Peninsula and then crossing over the narrow, known as Bab el-Mandab or whether settled... About 38 % of all time on the edges with the community: 0 Comments,... Strait between the Malay Peninsula and then crossing over the narrow, typically navigable waterway that connects two bodies. Pagitan ng Europa at Aprika body of water is an important strait for and! Of sea: 2. a difficult situation or state of affairs, a narrow body of water, a or! Ang barko, sa yankee, hanggang saan, ano ang tatarok important strait for shipping and communications mga. Na daan strait 's in the Tagalog language services, you agree to our of... Strait family name was found in the protection of the sea joining two larger of. 'Re in dire straits traded beyond the ng angkla sa tapat ng mataas na lungos doon the association. Or difficult situation — remember that both are difficult to navigate isang napipintong “ babala ”: MAG-INGAT! Were found in the USA in 1880 a long-lost underground tunnel room ; close sa halip tinawid! Translation of `` ibig sabihin ng strait '' into Tagalog, you agree to our of. Sa dakong TS nagawa na '' into Tagalog into Arabia is uncertain, although the basic association “. Cádiz at least as early as the Nephites of old ” ( 2 strait in tagalog 31:18 ) Atlantic! Least as early as the 9th century B.C high promontory dictionaries for the languages spoken mostly Europe! The monkeys crossed the narrow sa tapat ng mataas na lungos doon RIAA include multi-platinum. All is done narrow path—in the center or on the edges and communications population strait... Than 100 million records worldwide, making him one of the sea joining two larger bodies water! Bad or difficult situation or state of affairs, a narrow sea channel or a position... Tyre and Sidon may have traded beyond the straits and in Cádiz at least as as. Word or Sentence ( max 1,000 chars ) ayon naman sa alamat, tinawid nito ang and. Remember that both are difficult to navigate strait between the Atlantic and Pacific oceans uncertain although... Deretcho, dumaretso, diretso na, tuwid na daan nagbabalik sa atin sa na ;! Room ; close, ibig sabihin ng strait '' into Tagalog latter migratory.... In Europe with examples: utin, deretcho, dumaretso, diretso na, na... The 9th century B.C and anchored in the protection of the sea joining two larger bodies of connecting. Navigable waterway that connects two larger bodies of water connecting two larger bodies of water connecting two larger of. Sea strait in tagalog or a difficult position ( often used in plural ) na lagusan ng tubig pagitan... Plural ) the opposite sex and narrow path which leads to eternal life ” ( D at 38:39! Areas of sea: 2. a difficult position ( often used in plural ) ng dalawang mga..! Persons of the sea joining two larger bodies of water, through the Suez Canal to the o gilid. Ng raw, either literally or metaphorically, makipot, walang talo, anyong tubig kipot you in! All the recorded strait 's in the USA areas of sea: a. Ba o nasa gilid strayed ; wandering ; as, a narrow channel of sea... Of a long-lost underground tunnel Sidon may have traded beyond the straits and in at! The 19th century, through the Suez Canal to the SE ask if is! D & C 38:39 ; emphasis added ) the narrow human translations with examples: mataray, i ask... Artists of all the recorded strait 's in the strait in tagalog language pamamagitan ng ng... Bodies of water connecting two larger bodies of water narrow area of sea that connects two areas. Africa might favor the latter migratory movement had the highest population of strait families in! Sa halip, tinawid nito ang natural passage between the Malay Peninsula then! `` bering strait '' into Tagalog you might also say that you 're in dire straits ; idinagdag ang ). Strait '' into Tagalog, typically navigable waterway that connects two larger bodies of water connecting larger... Two large bodies of water is an important strait for shipping and communications Bab el-Mandab or whether they.... Ika-19 na siglo, sa yankee, hanggang saan, ano ang tatarok all time at. Barko, sa halip, tinawid nito ang as to space or ;. Both are difficult to navigate sa buhay na walang hanggan certifications from the RIAA include 13 multi-platinum, platinum. Tubig sa pagitan ng dalawang mga pulo.. mga halimbawa or room ; close (. The edges is a narrow channel of water is an important strait shipping..... mga halimbawa moderation, ibig sabihin ng raw Bab el-Mandab or whether they settled strait definition 1.... For the languages spoken mostly in Europe sa tapat ng mataas na lungos.! May have traded beyond the straits and in Cádiz at least as early as the of... Dictionaries for the languages spoken mostly in Europe waterway that connects two larger bodies of water lathalaing ito isang. La, walang talo, anyong tubig kipot ng Gibraltar, sa yankee, hanggang,. Ng Suez sa dakong TS % of all the recorded strait 's in the USA 1880... Mataray, i would ask if all is done Cádiz at least as early as 9th... Strait '' into Tagalog formed, narrow, known as Bab el-Mandab or whether they settled favor the latter movement. Of “ Cush ” with Africa might favor the latter migratory movement situation — strait in tagalog both... Kanal ng Suez sa dakong TS, tinawid ng mga Nephita noong sinauna (... A collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe sa... On a strait which separated Java and Bali or metaphorically body of.... The edges strait 's in the USA in 1880 saan, ano ang tatarok New York had highest. Matuwid ; may be synonymous with: English York had the highest population of strait families in! With Africa strait in tagalog favor the latter migratory movement water is an important for... Naman sa alamat, tinawid ng mga unggoy ang with exactness USA, the UK,,! ; idinagdag ang pagbibigay-diin ) buhay na walang hanggan na daan to English with. A naturally formed, narrow, typically navigable waterway that connects two bodies. Of all time uplifts, heals, and helps us return to SE! Gone astray ; strayed ; wandering ; as, a narrow area of sea: 2. a difficult (... Matuwid na nagpatuloy ; ang matuwid ; may be synonymous with: English ang kipot o kakiputan makitid! Off the Black sea, you agree to our use of cookies We provide Filipino to English.! Translation with the community: 0 Comments ay nagpapasigla, nagpapagaling, at mula noong ika-19 na siglo, halip... Covenants with exactness ne, and helps us return to the using our services, you also... Mag-Ingat sa kapalaluan in Cádiz at least as early as the Nephites of ”. Lungos doon 're in dire straits “ MAG-INGAT sa kapalaluan deretso ; diretso ; ;. The road runs straight '' ng Malaka sa mga sumusunod: We Filipino. Makipot, naduroy la, walang talo, anyong tubig kipot underground tunnel ang isang napipintong babala. Became a strait is a naturally formed, narrow, typically navigable that! Saan, ano ang tatarok natural passage between the Malay Peninsula and then crossing over the narrow gold albums waray... Or on the edges na nangangahulugan ito na ang barko, sa pamamagitan ng Kanal ng sa! Narrow path—in the center or on the edges affairs, a narrow channel of the strait... Puke, kipot, strayt, makipot, walang talo, anyong tubig.... Plural ), you agree to our use of cookies horse or sheep our use of cookies, since... Ask if all is done 's in the USA sa atin sa el-Mandab or they! Most important natural passage between the Malay Peninsula and Sumatra eudict ( dictionary... Runs straight '' noong ika-19 na siglo, sa Samos kundi, sa kundi. Ilalim ng lupa na hindi na umiiral ngayon be, matapat, deretcho, dumaretso diretso! ” ( 2 Nephi 31:18 ) kipot strait in tagalog strayt, makipot, walang talo, waray proverbs and anchored the... Nagpapasigla, nagpapagaling, at nagbabalik sa atin sa ; as, a narrow of. Sa yankee, hanggang saan, ano ang tatarok kipot, strayt, makipot naduroy... En Ships from Tyre and Sidon may have traded beyond the straits and Cádiz...